Welkom op deze website

Of het allemaal doorgaat is nog niet 100% zeker.
Maar het wetsontwerp dat bedrijfsartsen verplicht zich onder een klachtenregeling te stellen is eind 2015 door de Lodwijk Asscher, Minister van SZW, aan de Tweede Kamer gestuurd.
Begin van dat jaar heeft het wetsvoorstel ter internetconsultatie gelegen. Zie onder ander ArboInfo280: Internetconsultatie wijziging arbowet. Op www.ArboInfo.eu.
Inmiddels heeft de Tweede Kamer, althans de leden van de vaste kamercommissie SZW, schriftelijke vragen gesteld aan de Minister. Daarmee is de voorbereiding van de parlementaire behandeling afgerond. Binnenkort zal de wet ter besluitvorming aan de Tweede Kamer aangeboden worden. Daarna gaat het wetsvoorstel, al dan niet gewijzigd, naar de Eerste Kamer.
Als alles volgens plan verloopt kan de wet per 1 juli 2016 van kracht zijn: met een overgangstermijn van een jaar moeten alle (zelfstandige) bedrijfsartsen een schriftelijk contract hebben met hun opdrachtgevers waarin, onder andere, beschreven staat onder welke klachtenregeling de bedrijfsarts valt. Voor nieuwe contracten gaat de wet onmiddelijk in.